niedziela, 9 kwietnia 2017

Tydzień Autyzmu

          2 kwietnia - czy wiecie, dlaczego w tym dniu cały świat "świeci" na niebiesko? Kolor niebieski utożsamiany jest autyzmem - coraz częściej diagnozowanym zaburzeniem neurorozwojowym. Kwiecień to miesiąc, w którym szerzymy świadomość ludzi na temat tego zaburzenia i jednoczymy się ze wszystkimi, których autyzm dotknął. Z okazji obchodzonego na całym świecie Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, nasze przedszkole zorganizowało Tydzień Autyzmu, który pełen był ciekawych wydarzeń💙.
     Tydzień rozpoczęliśmy konsultacjami ze specjalistami, którzy pracują z osobami z autyzmem. Rodzice zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka mieli możliwość porozmawiać, poznać specyfikę stosowanych działań. Ponadto mogli poznać pracę naszej placówki, obejrzeć uporządkowane sale, oznakowania w postaci piktogramów, symboli i znaków.
       W kolejnych dniach odbyło się wydarzenie zorganizowane dla dzieci z naszego przedszkola. Wszyscy, ubrani w kolor niebieski, wzięliśmy udział w zajęciach i zabawach dotyczących tematyki autyzmu. Na początku wysłuchaliśmy tekstu - opowiadania o chłopcu, u którego zdiagnozowano autyzm. Dzięki temu mieliśmy możliwość poznania i zrozumienia, jakie są przyczyny trudnych zachowań i w jaki sposób mogą się objawiać. W dalszej kolejności obejrzeliśmy film, w którym także przedstawione zostały ciekawe informacje na temat specyfiki funkcjonowania osoby dotkniętej autyzmem. Poza tym mieliśmy do wykonania zadania - musieliśmy ze związanymi nogami poruszać się, zrozumieć wysłuchany tekst w języku angielskim, za pomogą języka migowego zakomunikować określone informacje. Wiecie co? Okazało się, że osoby z autyzmem muszą pokonać wiele trudności w codziennym życiu. Na koniec wspólnie zatańczyliśmy do piosenki pt. "Wielka siła"👥.
           Zwieńczeniem Tygodnia Autyzmu był "Niebieski marsz"💙. Jego celem było szerzenie świadomości Opolan na temat autyzmu. Wyruszyliśmy na spacer ulicami Opola i szliśmy według wyznaczonych wcześniej punktów. Dotarliśmy w miejsce, gdzie w rytmach wiosennej muzyki zatańczyliśmy "niebieski taniec". Wysłuchaliśmy także fragmentów książki p. Agnieszki Kossowskiej "Duże sprawy w małych głowach". Na koniec dotarliśmy na Rynek, by wspólnie zaśpiewać piosenkę Majki Jeżowskiej "Wszystkie dzieci nasze są", by w ten sposób pokazać, że dla nas nie ma żadnych granic i akceptujemy wszystkich. Podczas marszu rozdawaliśmy przechodniom przygotowane wcześniej ulotki na temat autyzmu. 
              Tydzień był pełen wrażeń. Przypomniał nam, jak ważna jest równość i wsparcie👫, którego potrzebują osoby dotknięte zaburzeniem, czy niepełnosprawnością. Kierując się ogólnodostępnym hasłem na koniec napiszemy: "Nie bądź zielony w temacie autyzmu. W kwietniu bądź niebieski"💙💙💙. 

          

niedziela, 2 kwietnia 2017

Nie tylko o autyzmie

            Do przedszkola „Bajka” uczęszczają dzieci w wieku 2,5-6 lat. Oprócz zapewnienia naszym dzieciom odpowiedniego przygotowania do szkoły, pamiętamy o wszystkich sferach rozwoju. Prowadzimy zajęcia językowe, rytmiczne, muzyczne, plastyczne, zajęcia z kynoterapii. Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, zwracając szczególną uwagę na występujące trudności, które utrudniają ich funkcjonowanie.
         Autyzm dziecięcy i Zespół Aspergera należą do grupy tzw. całościowych zaburzeń neurorozwojowych, które ujawniają się równocześnie w poszczególnych sferach funkcjonowania. Jedna z najbardziej widocznych trudności dotyczy deficytu umiejętności społecznych. To w przedszkolu dziecko po raz pierwszy uczy się nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem, samodzielności. Z tego właśnie powodu często pierwszymi osobami, które zauważają nieprawidłowości w rozwoju dziecka są nauczyciele wychowania przedszkolnego.
            To oni, przebywając na co dzień z dziećmi, zauważają specyficzne sygnały, mogące świadczyć o istniejących zaburzeniach. Wnioski z obserwacji konsultowane są z terapeutami i psychologiem pracującym w „Bajce”. W dalszej kolejności odbywają się rozmowy z rodzicami, a także ewentualna propozycja skierowania dziecka do ośrodka diagnozującego. W związku z tym, że do naszego przedszkola uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stworzone zostały odpowiednie warunki, wspierające ich prawidłowy rozwój. Otoczenie jest oznakowane za pomocą piktogramów, symboli i znaków; usuwany jest nadmiar bodźców. W przedszkolu znajduje się miejsce, gdzie dziecko może się wyciszyć i odpocząć. Prowadzone są zajęcia z zakresu  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, m.in. specjalistyczne zajęcia z psychologiem, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kynoterapia. W procesie organizacji oddziaływań koncentrujemy się nie tylko na trudnościach wynikających z istniejących zaburzeń, ale także na mocnych stronach wychowanków.
            Serdecznie zapraszamy do Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w Opolu na bezpłatne konsultacje
i porady, które odbędą się 03.04.2017 r. w godz. 9:00-12:00 (zapisy pod nr tel. 77 454 47 10)

Najbliższe ośrodki:
1. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Opolu
te. 77 454 92 16; 77 454 92 17
2. Fundacja „Prodeste”
tel. 77 441 77 07
3. Stowarzyszenie „Jednym Słowem” - poradnia diagnostyczno-konsultacyjna
tel. 77 454 91 25
4. Manus Papilio - integracja sensoryczna
tel. 501 309 110