poniedziałek, 13 kwietnia 2020

,,Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku? Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens’’


„Są dwie rzeczy, które rodzice powinni dać dzieciom – korzenie i skrzydła”.
                                 Goethe
DRODZY RODZICE
Mamy przyjemność przedstawić Wam książkę Pana Mikołaja Marcela pt. ,,Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku? Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens’’, który proponuje nam bliżej przyjrzeć się swojemu dziecku – jego potrzebom i zainteresowaniom. Skłania nas tym samym do wyzbycia się sztywnego ukierunkowania dziecka wedle swoich ambicji czy określonych dziedzin wiedzy. 

Autor pragnie zmian w obecnym modelu szkoły i pisze: ,,Z moich rozmów z uczniami i studentami jasno wynika, że młodzi ludzie często nie widzą sensu w życiu i nie wierzą w lepszą przyszłość. Są zdołowani i zmęczeni nieustannymi testami. Najbardziej jednak boli ich fakt, że nie traktujecie ich jak ludzi – odpowiedzialnych i posiadających uczucia. Nie ufacie im, nie dajecie okazji do wykazania się niepowtarzalnymi zdolnościami, a przede wszystkim ich nie słuchacie. Są bierni w szkole i w domu, a potem często pozostają bierni w życiu”.

Specjalista od edukacji KEN ROBINSON skłania rodziców do refleksji nad tym co jest naprawdę ważne w życiu ich dzieci: ,,Czy chcemy, by musiały się ciągle mierzyć z tymi samymi absurdami, z którymi i my się zmagaliśmy w szkole, czy wolimy raczej, by mogły się swobodnie rozwijać, realizując własne zainteresowania i wykorzystując swój potencjał”.

KIM JEST MOJE DZIECKO? CO CHCE ROBIĆ W ŻYCIU?

Moi drodzy, zdajmy sobie sprawę z tego, że tylko dziecko może wskazać nam czym tak naprawdę się pasjonuje i jakie obszary edukacji  mu odpowiadają. Obserwowanie naszych pociech i podążanie za tym co je interesuje jest jedyną drogą do ich szczęśliwej przyszłości. Dajmy szansę na swobodny rozwój młodego pokolenia wolnego od barier i nakazów społeczeństwa. Wspierajmy dzieci w realizowaniu tego na czym im zależy. Mikołaj Marcela podkreśla: ,,Rodzice, mający duży wpływ na życiowe wybory swoich dzieci, często nie zastanawiają się, czy mają one predyspozycje do wykonywania danego zawodu lub czy najzwyczajniej w świecie w ogóle się nim interesują’’.

SKUPMY SIĘ NA:
-  PROGRAMIE DOSTOSOWANYM DO ,,INDYWIDUALNOŚCI” DZIECI 
- SPOSOBIE MOTYWOWANIA DZIECI DO NAUKI
- TWORZENIU OTWARTEGO =,,ŚWIEŻEGO” UMYSŁU
- EDUKACJI ODBYWAJĄCEJ SIĘ W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE
- PROPAGOWANIU IDEII PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACY

A NIE NA OCENIANIU CZY WSKAZYWANIU ,,WŁAŚCIWYCH” ODPOWIEDZI !!!

XXI wiek zmusza nas – dzisiejszych nauczycieli i rodziców – do korzystania z wiedzy jaką oferuje neurobiologia i poznania zależności pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych obszarów mózgu a efektywnym zdobywaniem wiedzy. Niezmiernie ważna jest znajomość procesu rozwojowego dzieci oraz stymulacja mózgu od najmłodszych lat. Należy przy tym uwzględnić dojrzałość emocjonalno-społeczną, umysłową i psychologiczną dziecka. 

Efektywność nauczania, sukces edukacyjny może mieć miejsce jedynie wtedy gdy pojawią się różnorodne bodźce odbierane przez dziecko z otoczenia. Bodźcami tymi są: pomoce wizualne, ruch, muzyka, gry, zabawy.

 Wiedza na temat umysłu i rozwoju mózgu wiąże się z nieocenionymi korzyściami i kształtowaniem prawidłowych relacji dziecko-rodzic, dziecko-nauczyciel. To my jako właściciele neuronów lustrzanych jesteśmy wzorami do naśladowania. Wspólnie budujemy fundamenty pozytywnych emocji w życiu naszych dzieci. 

STYMULUJMY ROZWÓJ FIZYCZNY, EMOCJONALNY, SPOŁECZNY I POZNAWCZY! Aby dziecko rozwijało się w sposób prawidłowy musi doświadczać: poczuć, dotknąć, usłyszeć. Nie zepsujmy tego!!!

MÓWIMY TAK: dla podążania za dzieckiem wedle jego potrzeb i wspieranie dziecka w jego decyzjach. Dziecko ma prawo do indywidualnego rozwoju i poszanowania dziedziny jego zainteresowań.
JESTEŚMY PRZECIWNI: nakazom czy stosowaniem ograniczeń w potencjalnych możliwościach i zdolnościach dziecka.

Każdy rodzic i nauczyciel powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę to, że istnieją osoby o  różnej modalności sensorycznej: wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy. Akceptacja istnienia inteligencji wielorakich i stymulowanie wszystkich dziedzin aktywności, w różnym stopniu rozwiniętych u każdego dziecka, stwarza szansę na dostrzeganie indywidualności, a umiejętna zdolność motywowania dziecka do odpowiedniej pracy neuronów i nauka wykorzystująca wszystkie zmysły, pozostawia trwałe ślady w strukturach pamięci dziecka.

Dziecko, aby chciało się uczyć i rozwijało swój potencjał intelektualny musi czuć zainteresowanie tematem, odnaleźć siebie w tym czego się uczy, a najlepiej gdy nowa wiedza jest bezpośrednia powiązana z jego doświadczeniem i zdarzeniami, które zna.

Współczesność wymaga od nas bycia kreatywnym. Jak przygotować na to nasze dzieci? Musimy pozwolić im odkrywać, doświadczać nowych rzeczy. Ciąży na nas nie lada wyzwanie w postaci przeformułowania dotychczasowego podejścia do systemu edukacji i interpretacji ery nowoczesności na warunki rzeczywistości, z którą zmierzać się będą nasze dzieci w szkole.

STWÓRZMY BEZPIECZNE WARUNKI DLA LEPSZEJ I EFEKTYWNEJ EDUKACJI:
- TRAKTUJMY DZIECI PODMIOTOWO
- NIE STRESUJMY DZIECI
- SKUPMY UWAGĘ NA POTRZEBACH DZIECI
- WYRAŻAJMY WIARĘ W DZIECKO I JEGO MOŻLIWOŚCI

TRANSFORMACJI MUSZĄ ULEC STARE METODY NAUCZANIA

!!! DOSTRZEŻMY DZIECKO JAKO AKTYWNEGO CZŁONKA EDUKACJI I DOPUŚĆMY GO DO GŁOSU!!! 

NIE POZWÓLMY BY DZIECKO STAŁO SIĘ BIERNE I ULEGŁE !

-POZWÓLMY TWORZYĆ DZIECIOM – REALIZOWAĆ PROJEKTY W TEMATYCE BLISKIEJ DZIECKU
-ZWIĘKSZAJMY PRODUKTYWNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ DZIECKA
-ROZWIJAJMY HORYZONTY MYŚLOWE MŁODSZYCH DZIECI  I UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA

Kochani jesteśmy odpowiedzialni za to kim nasza dzieci staną się w przyszłości. Nie możemy przechodzić obojętnie obok wiedzy na temat plastyczności mózgu czy działania neuronów lustrzanych. Pamiętajmy, że dziecko przechwytuje wszelkie bodźce płynące z rzeczywistości społecznej.

Podchodźmy do naszego dziecka z życzliwością, empatią, szacunkiem i zaufaniem. Akceptujmy dziecko a poczucie własnej wartości dziecka wzrośnie. Kierujmy dużą uwagę na zabawę dziecka, która jest jego naturalną potrzebą a rozbudza w nim ciekawość poznawczą.

Nie zapominajmy o tym, że bardzo ważne w  życiu młodego człowieka jest rozwijanie tzw. kompetencji miękkich – poczucia odpowiedzialności, szacunku do drugiego kolegi czy współdziałanie; aby przygotować go do przyszłego życia.

PODKREŚLĘ RAZ JESZCZE: NALEŻY KŁAŚĆ NACISK NA KREATYWNOŚĆ I OTWARTOŚĆ UMYSŁU.

Od rodziców i nauczycieli zależy czy wychowamy twórcze dzieci czy biernych odtwórców trzymających się schematów. Nie pomnażajmy programów nauczania a szanujmy indywidualny rozwój dziecka.

Miarą wartości dziecka nie są zdobyte oceny!!!

 

Drodzy rodzice:
Łączmy siły!

Wspierajmy się!

Bądźmy zespołem!

Przede wszystkim….

BĄDŹMY PRZYJACIÓŁMI NASZYCH DZIECI A ZDOBĘDZIEMY OCZEKIWANY SUKCES EDUKACYJNY :)